7.12: periodic slowdowns in quake 3

Printable View