jxrendermark, 9.2pre composite turned on:
/JXRenderMark-0.6
482323.553055 Ops/s; rects (!); 15x15
135638.297872 Ops/s; rects (!); 75x75
31211.538462 Ops/s; rects (!); 250x250
123327.479339 Ops/s; rects composition (!); 15x15
36528.497409 Ops/s; rects composition (!); 75x75
5268.120805 Ops/s; rects composition (!); 250x250
170763.750000 Ops/s; put composition (!); 15x15
24544.763514 Ops/s; put composition (!); 75x75
3065.954774 Ops/s; put composition (!); 250x250
93616.111952 Ops/s; mixed composition (!); 15x15
18726.923077 Ops/s; mixed composition (!); 75x75
2594.178082 Ops/s; mixed composition (!); 250x250
156801.136364 Ops/s; lines composition (!); 15x15
23537.564767 Ops/s; lines composition (!); 75x75
2568.897638 Ops/s; lines composition (!); 250x250
340029.296875 Ops/s; Simple Blit (!); 15x15
107912.707838 Ops/s; Simple Blit (!); 75x75
15428.440926 Ops/s; Simple Blit (!); 250x250
139749.658936 Ops/s; Transformed Blit Linear (!); 15x15
13771.484375 Ops/s; Transformed Blit Linear (!); 75x75
1275.000000 Ops/s; Transformed Blit Linear (!); 250x250
1691.815857 Ops/s; Transformed Blit Billinear sharp edges (!); 15x15
69.982394 Ops/s; Transformed Blit Billinear sharp edges (!); 75x75
31.830239 Ops/s; Transformed Blit Billinear sharp edges (!); 250x250
34019.417476 Ops/s; transformed texture paint (!); 15x15
1756.377551 Ops/s; transformed texture paint (!); 75x75
154.137931 Ops/s; transformed texture paint (!); 250x250
63631.266491 Ops/s; gradient+temp texture(!); 15x15
8494.058501 Ops/s; gradient+temp texture(!); 75x75
813.829787 Ops/s; gradient+temp texture(!); 250x250
65578.378378 Ops/s; 12pt text grayscale; 5x5
22457.547170 Ops/s; 12pt text grayscale; 15x15
65002.000000 Ops/s; 12pt text lcd; 5x5
22643.324607 Ops/s; 12pt text lcd; 15x15

composite off:
474491.228070 Ops/s; rects (!); 15x15
127869.064748 Ops/s; rects (!); 75x75
31360.150376 Ops/s; rects (!); 250x250
144641.176471 Ops/s; rects composition (!); 15x15
35478.179551 Ops/s; rects composition (!); 75x75
5417.621777 Ops/s; rects composition (!); 250x250
166658.188586 Ops/s; put composition (!); 15x15
21911.943320 Ops/s; put composition (!); 75x75
3054.511278 Ops/s; put composition (!); 250x250
80539.370079 Ops/s; mixed composition (!); 15x15
17467.318059 Ops/s; mixed composition (!); 75x75
2265.686275 Ops/s; mixed composition (!); 250x250
159600.000000 Ops/s; lines composition (!); 15x15
22020.776567 Ops/s; lines composition (!); 75x75
2503.125000 Ops/s; lines composition (!); 250x250
341328.750000 Ops/s; Simple Blit (!); 15x15
114164.062500 Ops/s; Simple Blit (!); 75x75
17973.750000 Ops/s; Simple Blit (!); 250x250
129646.706587 Ops/s; Transformed Blit Linear (!); 15x15
13471.945137 Ops/s; Transformed Blit Linear (!); 75x75
1211.081794 Ops/s; Transformed Blit Linear (!); 250x250
1653.750000 Ops/s; Transformed Blit Billinear sharp edges (!); 15x15
65.428110 Ops/s; Transformed Blit Billinear sharp edges (!); 75x75
30.848329 Ops/s; Transformed Blit Billinear sharp edges (!); 250x250
31164.148352 Ops/s; transformed texture paint (!); 15x15
1718.827930 Ops/s; transformed texture paint (!); 75x75
158.718331 Ops/s; transformed texture paint (!); 250x250
60126.068376 Ops/s; gradient+temp texture(!); 15x15
7665.413534 Ops/s; gradient+temp texture(!); 75x75
741.071429 Ops/s; gradient+temp texture(!); 250x250
61177.480916 Ops/s; 12pt text grayscale; 5x5
21150.375940 Ops/s; 12pt text grayscale; 15x15
58362.328767 Ops/s; 12pt text lcd; 5x5
21347.014925 Ops/s; 12pt text lcd; 15x15